Jsme připraveni pro Vás spolupracovat na projektové dokumentaci od zrodu až po vyskladnění a předání všech informací získaných letitou praxí do stavařské a technologické části projektu (pracujeme s programem AutoCad)

projektová dokumentace

Jsme připraveni pro Vás navrhnout odvlhčení místnosti (výpočtem) s ohledem na interiérové požadavky, případně doporučit a navrhnout vzduchotechniku

odvlhčení místnosti

Jsme připraveni pro Vás navrhnout praktická řešení bazénové haly, abyste se vyvarovali chyb, které poznáte až při používání, spolupracovat na nejvhodnějším řešení Vaší budoucí „plovárny“ s ohledem na přilehlé místnosti a jejich využití

praktická řešení bazénové haly

Jsme připraveni pro Vás navrhnout vytápění bazénové vody včetně veškerého propojení a s důrazem na optimalizaci regulací, včetně optimalizace zdrojů tepla a jejich využití pro provoz bazénu

vytápění bazénové vody

Jsme připraveni Vám pomoci s navržením systému a způsobu vytápění bazénové haly včetně regulací, doporučit způsoby předání tepla včetně možných zdrojů a jejich porovnání jak v úrovni pořízení tak provozu

vytápění bazénové haly

Jsme připraveni pro Vás spolupracovat s projektanty na řezech bazénovou halou, vyřešení všech detailů včetně spodní stavby a v návaznosti na radonové riziko a spodní vodu

spolupráce s projektanty

Jsme připraveni Vám pomoci s navržením systémů kanalizace a vody pro bazénovou halu včetně umístění a používání případné sprchy a toalety

navržení kanalizace a vody

Jsme připraveni pro Vás posoudit výměnu vzduchu s rekuperací, doporučit způsob, umístění a funkci včetně případných návazností na systémy topení

výměna vzduchu s rekuperací

Jsme připraveni Vám pomoci s architektonickým řešením (interiéru) s důrazem na pohodu při používání bazénu, s využitím našich letitých zkušeností

architektonické řešení

Jsme připraveni Vám pomoci s řešením osvětlení, průběhem světla v návaznosti na světové strany a samozřejmě s vhodným umělým osvětlením

řešením osvětlení, průběh světla